دکتر مهدی قهاری : تحصیلات

تحصيلات :

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

سال اخذ

محل اخذ

عنوان رساله

کارشناسی

مهندسي سرامیک

1377

دانشگاه علم و صنعت ايران

ساخت و بررسي ساينده‌هاي سيليكون كاربايدي

کارشناسی ارشد

مهندسي سراميك

1379

دانشگاه علم و صنعت ايران

ساخت و بررسي فوم فيلترهاي سراميكي جهت تصفيه مذاب فلزات

دکتری

مهندسی مواد

1389

پژوهشگاه مواد و انرژی

سنتز و بررسي خواص نورتابي ذرات SiO2@Y2O3:RE با ساختار هسته پوستهکلیه حقوق این وبگاه متعلق به پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ می باشد.
طراحی پرتالطراحی پرتال (طراحی پرتال) : آرانا نتورک