دکتر مریم حسینی زری : مسئولیت ها

مسئوليت هاي سازماني وسوابق كاري:
1- عضو هيئت علمي پژوهشكدة صنايع رنگ ايران از سال 1386
2- مدير تحقيق و توسعه- شركت حیان آزما
3- مدير فنی- شركت نانو پیشتاز پارس
4- سرپرست و مسئول آزمايشگاه كوره ها شامل 7 كوره دما بالا ، احيايي كربولايت، كنترل اتمسفر و غيره در پژوهشكده صنايع رنگ ايران 1386 تا 1387
5-رئيس كميسيون استاندارد رنگدانه يارها، اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 
13- 
14- 
15- 
16- 
17- 
18- 
19- 
20- 
21- 
22- 

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ می باشد.
طراحی پرتالطراحی پرتال (طراحی پرتال) : آرانا نتورک